Du vill att besökarna till din webbplats ska utföra aktiva handlingar. Det kan exempelvis innebära att de köper vissa produkter eller registrerar sig för nyhetsbrev. Det är nämligen inte alltid en webbplats har som primärt syfte att enbart förmedla textinformation. Du vill även konvertera dina besökare till ”köpare”. Specifikt handlar konvertering om att få besökarna att verkligen fullfölja det bakomliggande syfte du har med att få dem att besöka din webbplats.

Kvalitet i alla lägen

Först och främst, kvalitativt innehåll för en webbsida är A och O. Tänk på att dina potentiella kunder faktiskt besöker din webbplats för att inhämta information. Se därför till att de får ut så mycket som möjligt av sin tid. Textinnehåll är minst lika viktigt som struktur och visuella element. Driver du företag och säljer produkter på webben vill du såklart göra ett så seriöst intryck som möjligt. Om du av någon anledning skulle vara osäker på vad som räknas som kvalitativt bör du vända dig till en webbyrå som gör hemsidor och som specifikt riktar sig mot företag .

Ta itu med besökarens ”problem”

De som besöker din webbplats är oftast ute efter att lösa ett problem av något slag. Därför är det viktigt att innehållet bemöter besökarnas frågor och förklarar på vilket sätt din produkt eller tjänst utgör svaret. Besökarna är ofta ute efter fördelar snarare än specifika egenskaper. Om din produkt medför att kunden exempelvis sparar tid eller pengar så bör det framhävas. I motsats bör du undvika att exempelvis framhäva hur tekniskt överlägsen en produkt är.

Calls-to-action

När du väl har fått besökare till din webbplats vill du förmodligen inte enbart att de ska läsa den information som finns. Du vill ju även att de ska skrida till handling. Därför är det fördelaktigt att använda sig av en metod som kallas calls-to-action (CTA). Metoden har som syfte att vägleda besökarna till relevant innehåll med hjälp av hyperlänkar som underlättar navigationen. Besökaren hamnar på en s.k. landningssida på webbplatsen som innehåller element av CTA. Landningssidan är tänkt att leda besökarna till en undersida där de exempelvis får fylla i ett formulär som ger omedelbar tillgång till ditt erbjudande. När besökarna fyllt i formuläret bör de dirigeras till en ”Tack-sida”, vilket blir den yttersta bekräftelsen på att du nu har konverterat besökarna till leads.

Mönsterprofiler

En populär konverteringsmetod inom marknadsföring går ut på att optimera för profiler med vissa personliga egenskaper. Det innebär att du skapar en mönsterprofil baserad på din ideala kund. I kalkylen spelar faktorer som exempelvis särskilda beteenden, demografiska aspekter, preferenser och mål in. Det handlar alltså om att ta reda på så mycket information som möjligt om din kundkrets för att kategorisera olika profiler. Det kommer ge dig en ökad förståelse för processen fram till konvertering, och du får således inblick i vilka nyckelord som ger bäst effekt. Finessen är att innehållet på din webbsida bör vara optimerad på så sätt att det korresponderar på bästa möjliga sätt med dina mönsterprofiler. Det är samtidigt en metod som förhöjer kvaliteten på ditt SEO-arbete på ett naturligt sätt.

Testa dig fram

Inom marknadsföring finns även en välbeprövad metod som kallas A/B test, vilket innebär ett utförande av ett experiment baserat på två olika utfall. A/B-test hjälper dig uppnå en högre konverteringsgrad genom att undersöka vilket innehåll på din webbsida som är bäst för din målgrupp. Det rekommenderas att exempelvis jämföra formuleringar för att undersöka vilken som fungerar bäst. Vilken formulering ger en högre frekvens av Click Through Ratio (CTR). CTR anges i % och om du exempelvis får 5 personer av 100 att genomföra ett köp så har du en CTR på 5 %. Eller med anda ord en konvertering på 5 %. A/B-tester medför alltså att du kan din öka din CTR-frekvens och konvertering. Till exempel tenderar formuleringar som ”Registrera dig för att testa programvaran gratis i 30 dagar” att fungera bättre än ”Registrera dig för att testa programvaran gratis”. A/B-test-metoden bör användas inom samtliga sektioner av din webbplats. Flitigt användande leder till ökad kännedom om dina potentiella kunder, vilket på sikt ökar din CTR-frekvens.

Värt att poängtera är att du inte bör dra för hastiga slutsatser. För att verkligen få en rättvis inblick måste du A/B-testa på ett par hundra besökare. Leta även efter korrelationer av olika slag. Varför säljer solkräm bättre på sommaren än på vintern till exempel? Det tycks uppenbarligen finnas ett samband mellan bättre försäljning av solkräm och soliga dagar. Därför bör man inte jämföra CTR med endast några veckors intervall. Inte bara i det extrema fallet med solkräm, utan överlag.