Integritetspolicy – Klota AB

Vi vill att du ska känna dig trygg i hur vi samlar in dina personuppgifter och hur vi använder dem.

När du använder vår (Klota AB, org. nr 559136-4780) webbplats eller blir kund hos oss accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter enligt den här policyn. När vi behandlar uppgifter om dig i dessa syften så är vi personuppgiftsansvarig.

Hur hanterar vi dina uppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter så att vi kan fullgöra avtal, utföra våra skyldigheter enligt lag, kunna kommunicera med dig och för att kunna ge dig en bättre webbplats.

För att kunna göra detta sparar vi dina personuppgifter så länge som vi behöver för att kunna möta dessa krav. Se nedan för mer detalj.

Vilken information samlar vi in om dig och varför?

Beroende på vad du gör behandlar vi olika uppgifter om dig.

När du är kund eller vill bli kund

För att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för att vi ska kunna prata om att utföra uppdrag åt dig, behöver vi behandla vissa personuppgifter.

Följande uppgifter behöver vi behandla om dig:

  • Firma
  • Organisationsnummer/personnummer
  • Kontaktperson(er)s namn, e-postadress och telefonnummer
  • Fakturerings- och postadresser

Den lagliga grunden för behandlingen är avtalsskyldighet, samt de skyldigheter vi har enligt lag för att exempelvis kunna fakturera.

Uppgifterna om dig behandlas i sju år efter nuvarande räkenskapsår har gått ut, eller så länge du är kund till oss på Klota, vilket som är längst.

Kommunikation

Vi skickar ibland ut post eller e-post om nyheter eller annan information som vi tror att du är intresserad av.

Du kan alltid när som helst avsäga dig sådana utskick genom att klicka på ”avprenumerera” i slutet av varje e-postmeddelande, eller genom att kontakta oss.

Vi motiverar den här behandlingen med den lagliga grunden intresseavvägning.

Nyhetsbrev

Du kan anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Om du gör det behöver vi behandla din e-postadress.

Din e-postadress behandlar vi då fram tills det att du avprenumererar, samt även därefter för att kunna spara din önskan om att inte få något mer meddelande.

Den lagliga grunden för behandlingen av uppgifterna här är samtycke.

Du kan när som helst välja att avprenumerera längst ner i varje utskick.

E-post och förfrågningar

När du kontaktar oss behöver vi behandla uppgifterna du skickar in till oss. Minst är detta e-postadress, namn, telefonnummer och de uppgifter du kan ange i ditt fritextmeddelande.

Vi behöver behandla uppgifterna för att fullgöra vårt avtal eller för att du ska kunna ingå ett avtal, vilket då ligger i ditt intresse. Om vi inte har något avtal, eller om din fråga inte handlar om att ingå ett stöder vi vår behandling på en intresseavvägning.

I det här fallet kommer dina personuppgifter sparas hos oss i två år, och därefter gallras.

Sociala medier

Kommunicerar du med oss via sociala medier gäller respektive plattforms policys.

Automatisk behandling av uppgifter

När du använder vår webbplats eller våra tjänster, sparar och hanterar vi data om hur du använder dem.

I vissa fall delar vi informationen med utvalda tredjepartsleverantörer (se nedan) av verktyg för marknadsföring och analys.

Vi gör detta för att kunna erbjuda dig en bättre upplevelse.

Detta kan ske bland annat genom att vi använder oss av cookies.

Marknadsföring via Google Adwords och Facebook

För att vi ska kunna marknadsföra relevanta tjänster till dig använder vi oss av retargeting på både Google Adwords och Facebook.

Det betyder att vi har en liten spårningskod på vår webbplats som gör att Google respektive Facebook kan följa dig. Vi på Klota kan däremot inte se några personuppgifter som Google eller Facebook har om dig, eller kopplingen mellan ditt unika ID-nummer och respektive nätverk.

Lagring av uppgifter hos tredje part

För att kunna driva vår verksamhet effektivt behöver vi använda vissa system, tjänster och programvaror från olika leverantörer, både innanför och utanför EU.

Vi ställer krav på att alla leverantörer vi anlitar uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen och gällande andra lagstiftningar.

Följande företag har tjänster som vi använder, där dina personuppgifter kan komma att behandlas:

Google (USA)

Google levererar tjänsten G Suite till oss där bland annat mail, kontakter och kalender ingår.

MailChimp (USA)

MailChimp använder vi för att skicka ut information samt vårt nyhetsbrev.

Fortnox (Sverige)

Vårt ekonomisystem heter Fortnox. Här lagras faktureringsuppgifter om dig som kund till oss.

Vad har jag för rättigheter?

Du har alltid rätt att ta del av den information som vi sparat om dig. Du har alltid rätt till en gratis export av data per år.

Du har även rätt att när som helst begära att vi rättar felaktig information om dig.

Du har även rätt att be oss ta bort all information vi har sparad om dig, det som kallas rätten att bli bortglömd. På grund av bland annat Bokföringslagen (1999:1078) och andra lagar måste vi ibland spara viss information även efter att vi hanterat en förfrågan om att ta bort information.

Din förfrågan skickar du till oss på [email protected]. Vi hanterar den vanligtvis inom 30 dagar. Märker vi att det av någon anledning kommer ta längre tid kommer vi informera dig om varför och om det finns några andra hinder.

När du skickar en förfrågan som gäller personuppgifter måste vi försäkra oss om att vi hanterar rätt persons uppgifter. För att göra det kommer vi be dig om att skicka in en bild av en giltig ID-handling i samband med förfrågan. Vi raderar bilden så snart förfrågan har hanterats.

Ändringar

Vi har ett kontinuerligt arbete för att förbättra vår hantering och dina personuppgifter. Det betyder att vi kan behöva uppdatera den här policyn. Vid större förändringar av policyn ska vi informera dig.

Frågor och kontaktuppgifter

Om du har frågor gällande hantering av din data kan du kontakta oss på [email protected].

Tillsynsmyndighet

Har du klagomål som rör vår hantering av dina personuppgifter ska du vända dig till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Senast uppdaterad: 30 maj 2018