Nyckelordsanalys för webbutiker

Nyckelordsanalysen handlar inte bara om att fantisera ihop vilka sökord eller sökfraser som kan vara lönsamma för din webbutik att jobba med, det handlar om så mycket mer än så. Men det brukar ofta börja med att du som kan din marknad har en idé om vilka nyckelord som kan fungera för dig och din verksamhet. Efter detta så behövs det en analys för att se hur väl dessa antaganden stämmer överens med verkligheten, eller i alla fall det vi tror är verkligheten.

Vad är verkligheten i en nyckelordsanalys?

När vi hjälper e-handlare med sökmotoroptimering så brukar nyckelordsanalysen bestå av nedanstående punkter, lite baserat på hur långt man kommit i sin SEO-utveckling:

  1. Vilka nyckelord/fraser finns i tankarna kring webbutiken idag?
  2. Analysera bredden av sökorden och se om vi kan komplettera med fler relevanta nyckelord
  3. Kontrollera sökvolymen och konkurrensen på de aktuella nyckelorden/fraserna
  4. Bedöm hur väl nyckelorden kan tänkas konvertera
  5. Mappa ut nyckelorden på webbutikens olika landningssidor/skapa relevanta landningssidor i en nyckelordskarta

Många webbutiker missar flera eller ibland alla delar av stegen ovan men den del som vi upplever att de allra flesta missar är den sista delen. Den delen där man faktiskt bestämmer sig för vart man vill att den som söker på det aktuella nyckelordet skall landa.

1. Vilka nyckelord/fraser finns i tankarna kring webbutiken idag?

En av sakerna vi gör i en nyckelordsanalys för en webbutik är att vi tar sökorden vi har och ser om vi hittar fler relaterade sökord än de som fanns från början. Vi gör också en bedömning på hur konkurrensen för sökorden ser ut samt hur väl vi tror att dessa konverterar. Ett klassiskt exempel är om du startar en webbutik som säljer kläder och siktar på att med sökmotoroptimeringens hjälp komma etta på just sökordet ”kläder” för att det är så många som söker på det. I 99,9% av fallen är detta extremt ineffektivt för webbutikens resultat, dels eftersom det är ett sökord som kräver mycket resurser för att lyckas med och dels för att många av dessa sökningarna är för generella för att de skall konvertera bra. Det man istället bör göra här är att hitta nyckelorden som är mer unika för dig och som konverterar bättre. Kanske kan ”fjällräven jacka” eller liknande vara ett bättre ord för dig? Även detta är en svår fras att plocka förstaplatsen på men det är med största sannolikhet betydligt bättre konverterande och en mer resurseffektiv sökfras att jobba med för dig.

Arbetet som krävs för denna första punkten är i de allra flesta fall redan klar när man kontaktar oss för hjälp, du har förhoppningsvis satt dig in i de produkter du skall arbeta med och har kanske till och med en klar idé på vilka nyckelord du tror kan fungera för din webbutik.

2. Analysera bredden av sökorden och se om vi kan komplettera med fler relevanta nyckelord

analysNär vi får höra dina tankar och idéer, läsa din lista eller hur vi nu jobbar fram den första punkten så gör vi en analys för att se om vi kan hitta fler sökord som passar in i er verksamhet. För detta använder vi främst Google AdWords KWT och testar olika varianter och böjningar samt tillägg för att se om vi kan hitta fler sökord som kan bidra med relevant trafik till er webbutik. Men vi använder också vår erfarenhet av att ha genomfört ett större antal nyckelordsanalyser för webbutiker och det som detta gett oss genom åren.

Vi går också manuellt igenom de produkter eller den kategoristruktur som ni eventuellt redan byggt upp för att se om vi kan hitta nyckelord eller fraser som ni själva inte tänkt på. Eftersom vi själva har och har haft webbutiker inom varierande nischer så vet vi hur lätt det är att bli hemmablind, det är alltid bra att ha någon utomstående som kan kika på dessa delarna utan några förutfattade meningar och tankar runt hur det kan fungera.

3. Kontrollera sökvolymen och konkurrensen på de aktuella nyckelorden/fraserna

Detta är den enklaste delen av nyckelordsanalysen och även här använder vi Google AdWords KWT för att få fram sökvolymen hos Google. Sökvolymen är en del av avgörandet av hur mycket man skall satsa på ett specifikt nyckelord men det är långt från den enda delen vi väger in. Konvertering spelar också en stor roll precis som med exemplet ovan med ”kläder” som ett nyckelord som i 99,9% av fallen är en dålig investering.

För att se konkurrensen på ett nyckelord eller fras så använder vi dels system men även en manuell granskning av sökresultatet. Ofta kan man ganska enkelt se hur tufft ett visst nyckelord är att arbeta med baserat på hur mycket ens konkurrenter eller blivande konkurrenter behöver jobba med detta för att lyckas.

4. Bedöm hur väl nyckelorden kan tänkas konvertera

Här används mer av den erfarenhet vi samlat på oss under åren för att bedöma hur väl ett nyckelord kan tänkas konvertera i webbutiken. Precis som för sökmotoroptimering i stort så finns det ingen särskild fakultet på universiteten som har tagit fram en formel för hur varje nyckelord eller fras skall konvertera. Men även här kan man titta på hur det ser ut i sökresultatet för det aktuella nyckelordet, är det ett nyckelord där det finns många konkurrenter aktiva så är chansen att det är ett välkonverterande nyckelord större. Det behöver inte vara en absolut sanning men det är en bra indikation man kan använda sig av.

Man kan också fundera på hur det aktuella nyckelorden är i kombination med andra ord. Kan till exempel ”köpa fjällräven jacka” tänkas konvertera bättre än bara ”fjällräven jacka”? Ja, troligtvis så konverterar den nyckelfrasen med ”köpa” i bättre än frasen utan.

5. Mappa ut nyckelorden på webbutikens olika landningssidor/skapa relevanta landningssidor i en nyckelordskarta

mindmapOch den sista delen i vår femstegsprocess handlar om att faktiskt hitta en plats för alla våra nyckelord och fraser att landa i webbutiken. Har du lagt ner arbetet på att själv göra en nyckelordsanalys för din webbutik, eller betalt oss för att genomföra den åt dig, så får du inte missa denna sista delen. Vi hjälper naturligtvis gärna till!

När du har hittat massa intressanta nyckelord som du tror kan vara konverterande så gäller det att också ta hand om besökaren när hen kommer in till din webbutik. Om någon som sökt efter ”köpa fjällräven jacka” landar i din webbutik så förväntar hen sig att det skall finnas jackor från Fjällräven där. Inte jackor generellt eller jackor från andra tillverkare utan just från Fjällräven. Och då gäller det att ha planerat för att det just är här hen skall landa genom att placera relevanta produkter och innehåll som gör att besökaren direkt känner att hen kommit rätt och inte backar för att besöka en annan webbutik som känns mer rätt än din.

Att skapa en karta för sina nyckelord är ett väldigt enkelt och strukturerat sätt att arbeta för att se till att det finns en tanke med varje nyckelord eller fras du hittat under nyckelordsanalysens tidigare steg. Lägg ut alla nyckelord du hittat och börja lägga pusslet för att tillslut placerat in alla dina fraser och nyckelord så dom har en bestämd webbsida de skall landa på. Om det är en kategorisida, produktsida eller en specialgjord landningssida just för det aktuella nyckelordet är inte det viktigaste utan det viktiga är att du har en tanke med det du gör, en tanke som gör att du sedan kan skapa innehållet så relevant som möjligt för besökaren. Och då också för sökmotorerna.