För dig e-handlare som inte har 1000-tals olika produkter så kan det vara en god idé att titta närmare på det som kallas för SPAG, Single Product Ad Groups. Det bygger på samma princip som SKAGs för vanliga textannonser i Google Ads men är en strategi för att arbeta med sin kampanj på Google Ads för Google Shopping.

Kort innebär det att varje produkt har en egen annonsgrupp vilket innebär att du kan jobba med de sökord som aktiverar en visning av just den enskilda produkten och utesluta de sökord som är irrelevanta för just den enskilda produkten.

google shopping spagDet kan nog sägas direkt. Det här är inget för dig som har tusentals produkter i ditt sortiment om du inte har eoner av tid att lägga, för det det här tar tid att genomföra. Men för dig som har ett färre antal produkter, max ett par hundra enligt min mening är det här i de flesta fall ett sätt att maximera möjligheterna till att manuellt styra vilken produkt som skall styras till vilket sökord. Och därmed också påverka det bud som skall gälla för den aktuella produkten,

Single Products Ad Groups

Precis som SKAG, Single Keyword Ad Groups, som bygger på att man har ett exakt sökord man kan skapa superrelevans i annonstext och landningssida och därmed få en skyhög QS så är SPAG liknande för Google Shopping.

Eftersom Google Shopping till stor del bygger på att Google använder titlar på produkter och produktbeskrivningar och inte just sökord så ger SPAG dig en annan möjlighet. Att iallafall kunna styra dels bud på en enskild produkt, vilket du kunnat göra länge, men också möjlighet att utesluta de sökord som presterar sämre för just den aktuella produkten.

Du kan bara styra negativa sökord per Ad Group i Google Shopping

I en vanlig textannonseringskampanj i Google Ads så kan du sätta negativa sökord per kampanj, annonsgrupp eller i olika negativa sökordsgrupperingar som du kan applicera på de annonsgrupper eller kampanjer du vill.

På Google Shopping är det inte riktigt lika enkelt. Beroende på hur du byggt upp strukturen i din Google Shopping-kampanj så har du bara möjlighet att sätta negativa sökord enligt just den strukturen. Med SPAG, Single Product Ad Groups, så får du möjlighet att på mer eller mindre sätt styra just de negativa sökorden på produktnivå. Och för dig som har ett mindre antal produkter i ditt flöde kan detta vara ett riktigt bra sätt att trimma din Google Shopping-kampanj in absurdum om du vill.

Skillnaden mellan Google SMART Shopping och Google Shopping

Sammanfattat kan man säga att om man väljer att köra Google SMART Shopping som kampanj så överlåter man det mesta till Google. Man lämnar över budgivning, sökord, placeringar och mer eller mindre allt annat i Googles händer. Och det skall sägas, har du många produkter i ditt flöde så har jag med en strategi där man bryter ner flödet på produktnivå sett riktigt bra resultat på Google SMART Shopping. Så det är ett bra val för väldigt många.

Fördelar med Google SMART Shopping:

 • Enkelt att sätta upp
 • Enkelt att sköta, krävs minimal insats för optimering
 • Datadriven inlärning vilket över tid bör förbättra dina resultat
 • Google försöker arbeta mot det eventuella Mål-ROAS som du satt upp

Nackdelar med Google SMART Shopping:

 • Du mister nästan all kontroll och du måste ha konverteringshistorik för att kunna använda den
 • Du kan visa annonser på produkter som inte är de som konverterar bäst vid olika sökningar
 • Du tappar tillgången till det mesta av datan i vilka sökord som fungerar bra och inte
 • Det finns bara en budstrategi att använda – Mål-ROAS

Fördelar med klassisk Google Shopping:

 • Du sätter själv din egen struktur på kampanjen och kan buda efter den
 • Vill du kan du bryta ner och jobba med både bud och negativa sökord på produktnivå med SPAGs
 • Det finns flera olika, mer eller mindre automatiserade, budstrategier att välja mellan
 • Du kan jobba med negativa sökord oavsett hur din struktur på kampanjen ser ut

Nackdelar med klassisk Google Shopping:

 • Kräver mer löpande arbete för att vara ”på tårna” och hänga med i vad som händer
 • Oftast mer komplexa strukturer i uppsättningen kräver mer tid för att det skall bli lönsamt
 • Inte riktigt samma möjlighet till automatisering och datadriven inlärning

Klassisk Google Shopping och att jobba med SPAGs

Fokus i den här artikeln är just SPAGs och att jobba med ”vanlig klassisk” Google Shopping. Den är också fokuserad på dig med en webbutik som har upp till ett antal hundra artiklar, inte flera tusen för då kommer tid versus lönsamhet att bli knepig att få ihop i de flesta fall. Och med rätt struktur så är i många fall Google SMART Shopping eller Google Shopping med någon automatiserad eller manuell budgivningsmodell rätt alternativ för dig som har flera tusen artiklar.

Jag skall inte sticka under stolen med att det är mycket jobb löpande, speciellt i början, för att landa ett sånt här projekt. Uppsidan ligger som sagt för de flesta som har ett mindre antal produkter att hitta sökord eller fraser som man ser fungerar bättre och sämre för en viss produkt jämfört med en annan och kunna agera därefter.

1. Hur påbörjar jag arbetet med SPAGs?

Steg ett är att faktiskt skapa en struktur där varje enskild artikel (SKU) landar i en enskild annonsgrupp där alla andra produkter utesluts. Det kan göras manuellt men är rätt pilligt att göra, via något av de tredjepartssystem som finns såsom Optmyzer eller andra system som har den möjligheten så går det snabbt och smidigt.

Det man vill ha med i annonsgruppens namn är minst artikelnamnet så man vet vilken artikel som ligger i vilken artikelgrupp, vet man vilken ROI som krävs för produkten kan det vara bra att få med det i namnet också, det gör det enklare att få en översikt när du skall jobba med dina bud. Vet du vilken produkt det handlar om när du sitter och jobbar med buden så blir det betydligt enklare att faktiskt avgöra vad som absolut inte är passande sökordsmässigt och kan snabbare jobba dig igenom hela kampanjen med negativa sökord.

2. Hur skall jag arbeta systematiskt med SPAGs?

När du väl har strukturen på plats, alla artiklar har en egen annonsgrupp, är det dags att börja forska i vilka sökord som dels triggar visningar för repektive annons samt vilka som faktiskt konverterar och fungerar respektive tvärtom. Vilka sökord fungerar dåligt och och konverterar inte eller är för dyra?

Och här krävs det att du har budget för att få in data att arbeta med, det räcker i de flesta fall inte så långt med 1000 kr utan man vill ha in ordentligt med data över en eller flera månader, beroende på trafikvolymen du drar in. Sen kan och bör man såklart löpande optimera med negativa sökord och bud som man direkt ser drar iväg i kostnad utan att konvertera.

Du kan efter att du fått in tillräckligt med data också välja något av de automatiserade budstrategierna som finns för Google Shopping och sedan välja att jobba enbart med negativa sökord om du vill också. I och med att du nu kan styra negativa sökord per artikel så kan det fungera om du vill underlätta ditt arbete något.

Väljer du att köra manuella bud så har du nu skapat dig nästintill samma möjligheter att styra din annonsering på Google Shopping som du har med textannonser med hjälp av strategin SPAG, Single Product Ad Groups.