Anders på KLOTA har framförallt med sitt engagemang och kunnande inom e-handel hjälpt oss växa ännu mer. En engagerad helhetsleverantör som helt enkelt kan e-handel på sina fem fingrar och förstår helheten.

Björn Andersson, BGA Fotobutik

Anders gör ett fantastiskt jobb, är engagerad och tar sig tiden att sätta sig in i verksamheten. Med Anders breda yrkeserfarenhet gav han oss nyttiga input, något som gjorde att vi förändrade hela katalogstrukturen till det bättre.

Marcus Holgersson, Transportstyling.se

KLOTA hjälper oss till nya nivåer, på ett seriöst vis. Med kunskap och engagemang inom e-handel, SEO, Google Shopping och Facebook når vi nya kunder och vår försäljning ökar stadigt på ett sätt vi inte trodde var möjligt – TACK ANDERS

Nathalie, LaLiving.se

Engagemanget och det personliga bemötande är en bonus till det fantastiska arbete Anders på Klota har gjort för oss på Bags Online. Klota är mer än en ”vanlig” byrå, tack vare den stora erfarenheten av e-handel är Klota en stor tillgång för oss som e-handlare.

Daniel, Bags Online

Anders hjälper oss med både SEO och Google Ads och är ruskigt smidig att arbeta med. Enkelt, effektivt och jävligt bra för att prata ren svenska!

Mimi & Petter, GHOGH

Att hamna högt i det organiska sökresultatet hos Google är A och O för oss på Advized. För oss är det viktigt att få en kompetent partner som kan analysera och hitta var vi kan trimma vår sajt. Anders är med sin erfarenhet och kunnande en viktig pusselbit i det arbetet!

Kalle Bodestig, Advized

Google Ads och Shopping för e-handel och webbutiker – Byrå och konsult för Google Ads och Shopping med e-handel som specialitet.

Google Ads logoGoogle Ads (Adwords) är ett stycke riktigt bra marknadsföringsverktyg från Google som framför allt handlar om att annonsera direkt i sökresultatet med den produkt eller tjänst man erbjuder precis när någon söker efter just det. För e-handeln och webbutiker är detta många gånger ett mycket effektivt marknadsföringsverktyg som går snabbt att komma igång med utan allt för stor insats i tid eller pengar. Speciellt med en konsult eller byrå som är experter på Google Ads.

Idag är Google Ads (Adwords) uppdelat i tre olika grenar, dels vanliga sökordsannonseringen som är den som funnits längst där man annonserar längst upp och ibland längst ner i sökresultatet med klassiska textannonser.

Dels har vi det som kallas displayannonsering där man kan annonsera med text, bilder och produkter överallt i Googles stora nätverk av webbplatser som använder sig av Google Adsense.

Sist men absolut inte minst så har vi Google Shopping som handlar om att visa upp produkter med pris direkt i sökresultatet och som lanserades i slutet på 2013.

Lönsam annonsering med Google Ads (Adwords)

Även om det är enkelt att komma igång snabbt med Ads så är det inte alltid lika enkelt att få det lönsamt. Och här är det lätt att gå bort sig, för om man inte annonserar för att öka kännedomen om sitt varumärke så skall annonsering på Google Ads mer eller mindre alltid vara lönsam, annars skall man inte hålla på med det.

Det är lätt att slantarna bara rinner iväg om man inte har koll på vad man gör när det gäller Google Ads, detta gäller all annan marknadsföring också för den delen. Fördelen med Ads och många andra marknadsföringsakanaler online är att det är väldigt mycket mer mätbart. Så man faktiskt ser vilket resultat man får.

Google Ads olika grenar

Ur en e-handlares perspektiv är oftast Google Shopping det som är lättast att få lönsamhet i. Anledningen är att man dels ser produkt och pris direkt i sökresultatet vilket gör att den som söker direkt kan hitta den produkt man söker, dels att man slipper trafik som inte är relevant om man har sina produkttitlar och innehåll relevant vilket man alltid skall ha oavsett Google Shopping eller inte.

De olika grenarna är:

 • Shopping
 • Textannonsering
 • Displayannonsering

Google Shopping

google shopping logoGoogle Shopping är en gren i Google Ads som enbart är till för e-handlare som säljer fysiska produkter till konsument. Det går alltså inte att använda Google Shopping för tjänster och det finns vissa krav man måste följa.

Shopping använder sig av ett produktflöde som den hämtar från Google Merchant Center där man får ladda upp eller be Google Merchant Center hämta din produktfeed minst en gång per månad. Det vanligaste är att den e-handelsplattform man använder har ett plugin som skapar en produktfeed som kan användas och då ställer man oftast in den på att hämta produktfeeden en gång per dag.

Priserna skall alltid vara inklusive moms och stämma överens med det priset som också finns i webbutiken. Sedan mitten på 2016 kräver Google Shopping att kassan skall vara krypterad med SSL så har man inte krypterat sin kassa eller hela webbplatsen så kommer man inte kunna få sitt nya produktflöde i Google Merchant Center godkänt.

Å andra sidan så bör man idag ha hela sin webbplats i https då Google Chrome från slutet på januari 2017 varnar för webbplatser med inloggningmöjlighet som inte har krypterat sin trafik.

För att maximera möjligheterna till att få en lönsam Google Shopping-kampanj så finns det några saker man bör arbeta aktivt med utöver budgivningen:

 • Arbeta med produkttitlarna
 • Håll produktflödet uppdaterat dagligen
 • Aktivt och kontinuerligt arbete med negativa sökord
 • Bra produktbilder

Arbeta med produkttitlarna

Produkttitlarna, oftast produkternas namn, är en av de absolut viktigaste faktorerna Google Shopping använder sig av för att visa relevanta produktannonser. Man har upp till 150 tecken på sig att beskriva sin produkt här och använd detta för att verkligen skruva till produktannonserna så dom blir så relevanta som möjligt. Många gånger är ett produktnamn väldigt brett och ofta har man chans till en högre konverteringsgrad om man är så exakt som möjligt i sin produktannons.

Om man exempelvis skall annonsera skon “Nike Air Max” så är det en sko som finns i flera färger, beroende på hur man har byggt upp sin butik så kanske de olika färgerna är på olika produktsidor. Att då peta in vilken färg den aktuella skon har i produkttiteln gör att man optimerar annonsen att visas just när någon söker på “Blå Nike Air Max” och därmed ökar möjligheterna för besökaren att hamna på exakt rätt produktsida i webbutiken direkt. Gör man sedan så med alla färger så har man optimerat produktannonserna på ett bra sätt.

Håll produktflödet uppdaterat dagligen

Att ha ett uppdaterat produktflöde i Google Merchant Center är viktigt ur två aspekter, dels måste man minst en gång per månad uppdatera i Google Merchant Center för att få ha ett aktivt flöde. Dels är det också viktigt att priser och produkter i produktflödet stämmer överens med verkligheten i webbutiken.

Priser som inte stämmer överens är en klassisk orsak till att en produktannons inte visas och med mycket felaktigheter i flödet kan produktflödet stängas av helt och då visas inga annonser alls.

Aktivt och kontinuerligt arbete med negativa sökord

Negativa sökord är en viktig del oavsett vilken kampanjtyp man kör i Google Ads (Adwords) och Google Shopping är inget undantag även om den irrelevanta trafiken ofta kan vara mindre än på andra kampanjtyper i Google Ads. Genom ett aktivt och kontinuerligt arbete med negativa sökord så städar man undan för undan bort den trafik man inte vill betala för och detta är ofta den delen som många annonsörer missar eller inte har koll på.

På just Google Shopping är det idag dock vanligast att man använder Googles egna AI, sk SMART, för budgivningen på sina Google Shopping-kampanjer. Då kan man inte arbeta med negativa sökord utan man lämnar helt enkelt över arbetet med vilka sökord som är ineffektiva till Google. När SMART kom för Shopping var inte alla så imponerade men tack vare dess utveckling så är en SMART-kampanj i Shopping idag oftast det som levererar bäst resultat.

Bra produktbilder

Produktbilder är viktigt även för Google Shopping och inte bara i webbutiken. Dels behöver man ha riktiga produktbilder för att annonsen skall godkännas, produkter utan bilder eller med delar av text i sig godkänns inte. Och man vill också ha en bra bild för att visa upp sin fina produkt i annonsen när den väl visas, en bra bild som sticker ut jämfört med andra tenderar att få fler klick.

Google Ads (Adwords) textannonsering

Google Ads logoAds började en gång i tiden med just detta format även om det utvecklats och förfinats genom åren. Sponsrade länkar var ett annat populärt ord som användes för denna typen av annonsering och textannonsering utgör än idag grundfundamentet i Google Ads och är den sortens annonskampanjer som är absolut störst.

Dessa annonser är de man oftast ser tre eller fyra stycken av först i sökresultatet men kan även synas längst ner i sökresultatet men även på andra webbplatser som ingår i Google nätverk av webbplatser.

I juli 2016 gjordes en stor förändring i de textannonser man skapar i Ads, detta genom att man fick 50% mer utrymme genom två rubriker och en längre beskrivningstext i annonsen. Det tidigare formatet får fortfarande att använda men det går från den sista januari 2017 inte längre att skapa nya textannonser i det tidigare formatet utan nu sker allting i de format som kallas ”Utökade textannonser” och formatet ”Responsiva textannonser” som lanserades 2018.

Utökade textannonser

I en utökad textannons kan du numera (2020) använda upp till tre rubriker och två beskrivningstexter. Beroende på vad Google anser fungerar bäst för varje given sökning så kan två eller tre rubriker visas och en eller bägge beskrivningstexterna. En annons som visas i toppen som får med tre rubriker, två beskrivningstexter och ett antal av de tillägg man gör i kampanjer och varugrupper tar väldigt mycket plats i sökresultatet vilket ökar dina chanser att få besökare till din webbutik.

Responsiva textannonser

2018 lanserade som sagt Google den senaste versionen av sina textannonser, det som kallas ”Responsiva textannonser”.  Det är återigen ett steg i riktningen att Google med hjälp av sitt AI tar över delar av annonseringen. I det här fallet handlar det om hur annonserna utformas.

Utseendet på annonserna är samma som för ”Utökade textannonser”, möjlighet att visa upp till tre rubriker och två beskrivningstexter på 90 tecken styck. Skillnaden mellan ”Utökade textannonser” och ”Responsiva textannonser” är att Google själva får ökad möjlighet att bestämma vad som skall visas i rubrikerna, vilken ordning det skall vara på de olika rubrikerna och vilka och i vilken ordning beskrivningstexterna skall visas.

För ”Responsiva textannonser” finns följande möjligheter:

 • Ange upp till 15 rubriker
 • Ange upp till 4 beskrivningstexter

Sen väljer Google fritt mellan att kombinera de olika rubrikerna och beskriningstexterna för att se vilka kombinationer som fungerar bäst. Och det brukar sällan bli särskilt bra, i alla fall än så länge. En fördel är att du kan styra vilka rubriker som får visas på vilken position så du kan fortfarande ha lite kontroll över hur en annons skall utformas. Men hittills så visar det mesta att Google inte riktigt är i hamn med ”Responsiva textannonser” så här får man vara vaksam på nyckeltal som CTR, CR, ROAS och så vidare så man inte gör bort sig och förlorar på att Googles AI inte alltid är så smart som man skulle tro.

Sökord och sökfraser

Risken att pengarna rullar iväg här är ganska stor om man inte vet vad man gör när man arbetar med sitt Adskonto. Irrelevanta klick och trafik är ingenting man blir rik på som e-handlare så här är det bra att veta vad man gör. Budgivningen och annonserna är en sak men det finns mycket annat man kan göra för att öka chanserna att få en lönsam kampanj med Ads textannonsering:

 • Använd exakta matchningar
 • Styr dina bredmatchade sökord med modifieraren
 • Skapa relevanta annonser och landningssidor
 • Arbeta aktivt med negativa sökord

Använd exakta matchningar

Det finns tre olika matchningstyper i Ads, exakta, breda och frasmatchade. Genom att använda exakt matchningstyp så styr man sökorden eller sökfraserna exakt och annonserna visas bara när någon söker exakt på de sökord eller fraser som man angett. Fördelen är att man helt slipper irrelevanta klick genom att man själv har kontroll på exakt de sökningar man vill visa sina annonser på.

Nackdelen är att det varje dag sker massa sökningar på Google som ingen någonsin använt tidigare och att man ofta vill synas lite bredare än bara på dessa exakta sökningarna. Därför bör den exakta matchningstyper kombineras med bredmatchade sökord med modifierare.

Styr dina bredmatchade sökord med modifieraren

Oftast är det de bredmatchade sökorden som gör att kostnaden ramlar iväg på Google Ads (Adwords). Anledningen är att det blir väldigt breda sökningar och att sökfraser som är angivna med bred matchning också kan dra klick från varje enskilt ord i frasen. Exempelvis kan en fras som ”Blå Nike Air Max” göra att annonsens syns när någon söker på ”Blå”, ”Nike”, ”Air” eller ”Max” där vart och ett av sökorden enskilt inte är relevanta för dig som säljer dessa skor.

Tricket som det sällan talas om ligger i den så kallade modifieraren som består av ett enkelt plustecken. Med modifieraren i frasen ovan hade i stället den bredmatchade frasen sett ut så här ”+Blå +Nike +Air +Max” och innebörden är att samtliga av dessa fyra ord måste vara med i någon variant för att annonsen skall visas. Det innebär att annonsen också visas när andra sökord används men bara om dom används i en kombination där de fyra sökorden ovan också finns med som exempelvis en sökning på ”Blå Nike Air Max Storlek 44”.

Bredmatchade sökord utan modifieraren och att man inte arbetar aktivt med negativa sökord är huvudanledningen till att många inte lyckas få sin textannonsering i Google Ads (Adwords) lönsam.

Skapa relevanta annonser och målsidor

Utöver den kostnad man anger som bud för ett sökord eller en sökfras så använder sig Google Ads (Adwords) av någon som kallas Quality Score eller Kvalitetsresultat på svenska. Det innebär att dom tittar på annonsens relevans i förhållande till det sökord man annonserar med samt tittar på upplevelsen av de målsidor som man som besökare landar på när man klickar på en annons.

Genom att skapa relevanta annonser som innehåller de sökord man annonserar med tillsammans med en målsida som är relevant och anpassad efter det man annonserar efter så kan man också sänka sina klickkostnader i Ads. Den klickkostnad som man i slutändan betalar är alltså en kombination av det bud man angivit samt vilket Kvalitetsresultat man har för det aktuella sökordet och annonsen som visas.

Arbeta aktivt med negativa sökord

adwords-söktermerHär är den andra boven i dramat som tillsammans med bredmatchade sökord utan modifieraren brukar vara en av orsakerna till att en webbutik inte har ett lönsamt Adskonto. Negativa sökord är en av de viktigaste funktionerna i Google Ads och innebär att man kan lägga till sökord och fraser där annonser inte skall visas, detta kan göras både på kampanjnivå och annonsgruppsnivå.

Under fliken ”Sökord” i Google Ads finns det ett underval som heter ”Söktermer” och där kan man se de faktiska sökorden och fraser som har gjort att en annons har visats. Denna funktionen bör man arbeta med regelbundet av två anledningar.

Dels för att kunna identifiera de sökningarna som inte är relevanta och då lägga till dessa sökord och fraser som negativa sökord så man slipper kostsamma klick som inte är relevanta. Dels för att kunna hitta nya sökord och fraser man kan lägga till för att sänka kostnaderna och ha kontroll på bud och Kvalitetsresultat även för dessa sökord.

Google Ads (Adwords) displayannonsering

google adwords display networkDisplayannonsering på Google Ads handlar om att synas med textannonser, bildannonser och/eller produktannonser på andra webbplatser och inte direkt i sökresultatet. Google har under åren byggt upp ett gigantiskt nätverk av partner-webbplatser som visar annonser från Ads. Här finns det möjlighet för (nästan) alla som har en webbplats att visa annonser och tjäna pengar på de klick som kommer genom ens egen webbplats, detta system heter Google Adsense.

Att annonsera med displayannonsering via Google Ads är ett bra sätt att visa upp sitt varumärke och bearbeta den målgrupp man har på längre sikt. Ofta är displayannonsering inte lönsamt direkt utan handlar mer om att skapa medvetenhet om sitt varumärke och sina produkter.

Ett sätt som är vanligt att använda displayannonsering på är det som kallas för retargeting, alltså att man väljer att bara visa annonser för personer som redan har besökt den webbplats man annonserar för. Genom att personen redan besökt webbplatsen man annonserar så är tanken här att denne skall känna igen produkten/varumärket eller vad det nu är man annonserar och väcka intresset för webbplatsen igen.

Idag är det också möjligt att skapa produktannonser för displaynätverket vilket kan vara särskilt lönsamt om man använder det ihop med retargeting. Att visa en annons med en eller flera specifika produkter som en person tidigare tittat på men inte slutfört något köp av är i många fall väldigt lönsamt.

Man behöver inte längre heller vara bäst på att skapa annonser och grafik då det idag finns många automatiska funktioner i Google Ads för att skapa bra och säljande annonser.

Även annonsering på Youtube går under Google Ads displayannonsering så har du en målgrupp som använder Youtube mycket kan detta vara en kanal att titta närmare på.